Disclaimer

De inhoud van www.scoutshop.nl is met de grootste zorg samengesteld, we willen tenslotte dat je met veel plezier en gemak jouw favoriete Scouting- en outdoorproducten kunt shoppen. We hebben heel veel in de hand, maar soms kan er iets zijn waardoor de webshop niet helemaal functioneert zoals je verwacht of even uit de lucht is in verband met onderhoud. Uiteraard doen we in die gevallen ons best om alles zo snel mogelijk weer in orde te maken.

Aanvullende informatie
We delen graag aanvullende informatie over producten. We zijn er namelijk van overtuigd dat je hiermee beter kunt kiezen tussen het grote aanbod van ScoutShop. We doen dat onder andere door informatie in de vorm van links, video’s en beelden van externe partijen – zoals leveranciers – te delen of embedden. Hoewel we goed in de gaten houden of de informatie die we delen blijft kloppen, is de externe partij daarin verantwoordelijk. 

Persoonlijke gegevens
Om de website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij jouw verwachtingen en je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn maken we gebruik van persoonsgegevens. Soms meer functioneel, zoals cookies. Soms gaat het over privégegevens. Als je op de voorgaande links klikt lees je daar meer over. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid en toepasselijk recht
We doen ons best om alles zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch blijft een webshop een technisch iets en daarachter zit een hoop mensenwerk. De Vereniging Scouting Nederland (ScoutShop) aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Scouting Nederland op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Scouting Nederland of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Scouting Nederland. Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Merken, materiaal en content
Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo's, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn © Vereniging Scouting Nederland en diverse illustratoren, fotografen of partners. Wil je iets van dit materiaal gebruiken? Stuur ons een mailtje. Het gebruik van Scouting Nederland merken, waaronder de ScoutShop in woord of beeld is uitgesloten voor derden. 

Wijzigingen
Soms moeten we iets wijzigen in de (teksten van) ScoutShop, waaronder deze disclaimer. We zullen die wijzigingen dan op deze pagina publiceren. Goed dus, om af en toe eens terug te keren.