Welke messen mag je dragen?

Welke messen mag je dragen?
2020-02-12 10:10:20 Er zijn geen reacties

De messenwetgeving in Nederland schrijft voor welke messen je mag hebben en welke messen verboden zijn. De messen die je bij ScoutShop kunt kopen zijn allemaal toegestaan. Je mag deze messen dus kopen en je mag deze messen in je bezit hebben. In sommige gevallen mag je messen niet bij je hebben.

Wet Wapens en Munitie

In de Wet Wapens en Munitie zijn verschillende categorieën aangegeven waar wapens, en dus ook messen, onder vallen. De messen die daarin niet genoemd zijn, vallen buiten de wet en mag je kopen, bezitten en bij je dragen. Het kan zijn dat er lokale regels zijn die dit (tijdelijk) verbieden, bijvoorbeeld in de buurt van uitgaansgebieden, op evenementen of bij stadions.

De wetgeving kent twee categorieën als het gaat om messen: categorie 1 en categorie 4. De messen in categorie 1 zijn messen die geheel verboden zijn. Je mag deze niet kopen en ook niet bezitten. Denk bijvoorbeeld aan vlindermessen, erg lange messen of messen met meer dan één snijkant. Vroeger waren hierop nog enkele uitzonderingen van toepassing, maar die gelden sinds 2012 niet meer.

In categorie 4 vallen de messen die je mag kopen en in bezit mag hebben, maar niet bij je mag dragen. Wil je deze messen vervoeren, dan moeten ze tijdens het vervoer zo verpakt zijn dat je ze niet onmiddellijk kunt gebruiken. Onder deze categorie vallen messen met meer dan één snijkant, voor zover ze niet vallen in categorie 1.

Messen bij ScoutShop

ScoutShop verkoopt alleen messen die niet onder een van deze categorieën vallen. Het kan wel zo zijn dat een zakmes niet gedragen mag worden zodra er een plaatselijke verordening van toepassing is. Als je mes in beslag wordt genomen, dan wordt je vaak gevraagd om afstand te doen van je mes. Afstand doen betekent wel dat je het mes niet meer terug kan krijgen.

Regels in het buitenland

In het buitenland kunnen andere regels gelden. Verdiep je dus goed in je bestemming als je een mes mee wilt nemen. Ook voor het reizen per vliegtuig gelden regels als je je mes mee wilt nemen.