Een mobiele ScoutShop is te gast bij Scouting Manresa, Zwarteweg 2, Venlo.

Wensen en bestellingen kan je doorgeven aan mobielzuid@scouting.nl